Accions del document

Pràctiques en empresa

Comparteix Share


Informació general


Una pràctica a empresa és una activitat, considerada com a part obligatòria per obtenir el títol d'Enginyeria Tècnica Agrícola, que ofereix a l'estudiant la possibilitat de treballar durant un període de temps en una empresa i, per tant, completar la seva formació amb experiència professional. Aquesta activitat queda regulada mitjançant la firma d'un acord (conveni de cooperació educativa) on queden recollits els compromisos que assumeixen les diferents parts implicades (estudiant, empresa i universitat). És un requisit indispensable que l'estudiant hagi superat la meitat del total de crèdits de la titulació (últims cursos).

Mitjançant aquesta activitat l'estudiant es beneficia de l'experiència i la formació professional que rep pel fet d'apropar-se al món laboral real i la Universitat utilitza aquesta col·laboració com a una excel·lent eina de verificació i adequació dels seus ensenyaments a les necessitats de les empreses. D'altra banda, per a l'empresa significa disposar de personal en formació avançada, permetent conèixer en profunditat a candidats per incoprorar-se en un futur a l'empresa.Marc legal

A nivell estatal

A) Reial Decret 1497/1981, de 19 de juny, i Reial Decret 1845/1994, de 9 de setembre, sobre programes de cooperació educativa.
El primer Decret estableix el concepte de pràctica educativa i l'àmbit d'aplicació, el sistema de garanties per a la seva realització i també les implicacions que se'n deriven tant per a l'empresa com per a la universitat i per al mateix estudiant.


Reial Decret 1497/1981 [pdf]

Reial Decret 1845/1994 [pdf]

Reial Decret 1707/2011 [pdf]


B) Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre modificat pel RD 1267/1994, de 10 de juny, sobre directrius generals comunes als plans d'estudis dels títols de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional. L'article 9.2.5 estableix la possibilitat d'avaluar com a crèdits del currículum la realització de pràctiques en empreses o institucions i de treballs professionals acadèmicament dirigits i integrats en els plans d'estudis.

 

 


A nivell UPC


A) Acord de la Junta de Govern de 19 de febrer de 1993. L'objectiu d'aquesta Normativa és establir les bases a partir de les quals hauran de desenvolupar-se aquest tipus de pràctiques.


Acord Junta de Govern de 19 de febrer 1993 [pdf]

 


B) Normativa d'overhead de convenis de cooperació educativa. S'estableix que les empreses participants en els programes de cooperació educativa contribueixin al manteniment d'aquest servei amb un 14,7% sobre el total dels ajuts a l'estudi.


Normativa overhead [pdf]
Normativa overhead  2012-2013 [fitxer pdf, 24 kb]


C) Acord núm. 43/2007 del Consell de Govern pel qual es ratifica la proposta de regulació de les pràctiques en empreses en el marc dels màsters oficials de la UPC.


Acord 43/2007 del Consell de Govern [pdf]


 


A nivell d'escola


Normatives i legislació

 

L'estudiant no podrà començar la seva estada de pràctiques en empresa, fins que no es tinguin signades les còpies del Conveni de Cooperació Educativa pel director de l'ESAB.darrera modificació: Juny 2012
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech