Informació general

Què pots estudiar a l'ESAB

pati interior Des del curs 2009/2010, l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) imparteix els seus estudis adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), també anomenats "Bolonya". Aquesta estructura d'estudis universitaris estableix les següents etapes docents:

 • Graus
 • Màsters universitaris
 • Programes de doctorat

L'ESAB s'ha especialitzat en els estudis de l'àmbit de l'Enginyeria de Biosistemes
>> Estructura dels Estudis Universitaris

>> Què és l'Enginyeria de Biosistemes
>> Resum dels Estudis de Grau
>> Resum dels Estudis de Màster
>> Resum dels Programes de doctorat
>> Quin material necessito per estudiar a l'ESAB

Estructura dels Estudis Universitaris


L'adaptació dels estudis a l'Espai Europeu d'Educació Superior estableix unes categories d'estudis en funció del procés lògic d'aprenentatge de les diferents disciplines o àmbits d'estudi.
 • Graus: Són estudis bàsics i generalistes de cada disciplina. Permeten assolir matèries de caràcter científic i tècnic útils per qualsevol branca de l’àmbit i et prepara per un mercat laboral molt ampli dins de la disciplina triada. A la UPC els estudis de Grau tenen una durada de 240 ECTS repartits en 4 cursos acadèmics de 60 ECTS cada un.

 • Màster: Són estudis específics dins d’un àmbit per preparar professionals experts en un tema molt concret de la disciplina triada. Estan dissenyats per a aquelles persones que ja han entrat al mercat de treball i volen profunditzar en un tema o bé per aquells estudiants que, un cop acabat el grau, senten la necessitat de profunditzar en un tema del seu interès i que els permetrà accedir al mercat laboral de forma més competitiva.

 • Doctorat: Són estudis de caràcter científic per assolir capacitats en recerca dins de l’àmbit triat. Aquests estudis permeten accedir al mercat laboral en Centres de Recerca, Laboratoris I+D+I de grans empreses o a la carrera universitària.


Què és l’Enginyeria de Biosistemes?

Enginyeria: Capacitat del ser humà d’aplicar coneixements científics i tècnics per dissenyar i construir sistemes complexos que conjuntament  permeten desenvolupar o executar tasques concretes pel seu benefici.
Biosistema: Agrupació d’organismes vius que conjuntament desenvolupen activitats que interactuen i modifiquen el seu entorn de forma natural.
L’Enginyeria de Biosistemes aprofita el coneixement científic de que disposem sobre els organismes vius per optimitzar processos tècnològics basats en la seva activitat pel benefici de la humanitat.
A l’ESAB, l’Enginyeria de Biosistemes s’imparteix des del respecte als éssers vius, la sostenibilitat dels sistemes dissenyats i la conservació del Medi Ambient.

Estudis de Grau:


Grau
Especialitzat en:
Enginyeria Agrícola*
 • Els processos relacionats amb la producció agrícola i ramadera
 • Els mecanismes de control de qualitat i seguretat dels aliments
 • La viabilitat econòmica de les empreses agràries
Enginyeria Agroambiental i del Paisatge*
 • La preservació i millora mediambiental i paisatgística de l'entorn
 • L'ordenació del territori
 • La producció hortofructícola
 • La viabilitat econòmica de les empreses hortícoles
Enginyeria Alimentària*
 • Els recursos relacionats amb la tecnologia i processat de productes agroalimentaris
 • Els mecanismes de control de qualitat i seguretat dels aliments
 • La viabilitat econòmica de les empreses alimentaries
Enginyeria del Sistemes Biològics
 • Sistemes de producció i processat de material biològic, per a ser utilitzat en diferents tipus d'indústria, com la de transformació alimentaria, la de producció ecològica d'energia, ...
 • Sistemes biològics destinats a la preservació dels recursos naturals i del medi ambient.
* Assumeixen  les competències professionals dels Enginyers Tècnics Agrícoles
>> Més informació dels Graus

Màsters Universitaris


Màster
Característiques:
Aqüicultura* Aquest Màster interuniversitari té com a objectiu formar professionals altament qualificats i multidisciplinaris, a nivell de directius i gestors, que puguin prendre decisions i assumir tasques operacionals amb un enfocament cap a la sostenibilitat de l'empresa i el sector de l'aqüicultura a llarg termini.
Paisatgisme* Aquest Màster vol donar respostes actualitzades a les problemàtiques actuals del paisatgisme. Els coneixements i les competències adquirides facilitaran als postgraduats i postgraduades la capacitat d'analitzar, planificar, projectar i gestionar el paisatge, tot assumint els nous reptes que planteja la transposició de les directives europees, lleis i normatives diverses, referides directament o indirectament al paisatge.
Enginyeria Biotecnològica* Formar professionals que siguin capaços de treballar i crear coneixement en l’aplicació de la biologia molecular, la microbiologia, la bioquímica i l’enzimologia, tenint en compte l’entorn productiu. Proporcionar la capacitat de dissenyar nous processos més nets i de productes de valor afegit més gran, en el marc d’una producció sostenible.
Millora Genètica Vegetal* L'objectiu principal d'aquest Màster interuniversitari és formar professionals amb els coneixements necessaris per generar noves varietats de plantes i desenvolupar programes de millora genètica, conjugant els mètodes tradicionals de selecció amb les noves biotecnologies.
Erasmus Mundus: Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis (AFEPA)* This European Master responds to the increasing need to better understand and anticipate the various and often complex socio-economic and environmental effects of these policies either in a functioning market economy as in the European Union or in economies in a development or transition phase.
* En col·laboració amb altres Centres/Universitats
>> Més informació dels Màsters

Programes de Doctorat


Doctorat
Característiques:
Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia
El programa de doctorat Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia neix per adaptar la docència altament qualificada dels programes de doctorat a dos situacions concretes del nostre àmbit territorial: D'una banda, en la forta presència a Catalunya, i en especial a Barcelona i la seva àrea metropolitana, d'indústries agroalimentàries. D'altra banda, a la demanda de personal especialitzat en innovació i recerca, pròpia en l'àmbit agroalimentari i biotecnològic que aquest tipus d'indústria reclama per poder fer front als reptes actuals que la societat exigeix.
Ciències del Mar La situació geogràfica d'Espanya, i la distribució de la seva població i activitat, determina que el medi ambient marí es converteixi en peça fonamental per al seu desenvolupament. La comprensió d'aquest sistema marí de complexes relacions es fonamental, per al manteniment dels ecosistemes, així com per al desenvolupament sostenible de l'activitat econòmica associada. Existeixen nombrosos exemples en els darrers anys que confirmen la importància d'aquest sistema en la nostra economia, així com la fragilitat del sistema quan no es "gestionat" adequadament. Problemes com la sobre-explotació dels recursos marins vius, passant per problemes d'erosió de la costa, fins vessaments accidentals de petroli vénen associats directament a un ús indegut dels recursos del sistema.
Física Computacional i Aplicada (Biofísica)
Proporcionar una formació d'alt nivell en els camps de la Física Computacional i Aplicada, així com també subministrar una base adequada en les metodologies d'investigació científica i tècnica en general. Pretenem que els futurs doctors siguin capaços de liderar la investigació i la innovació tecnològica en els àmbits citats.


Quin material necessito per estudiar a l'ESAB?


A l'ESAB, la docència està plenament adaptada a l'Espai Europeu d'Educació Superior i, per tant, en el sistema d'aprenentatge s'utilitzen moltes eines TIC. És molt possible que el professor demani que els estudiants portin el seu propi ordinador portàtil per poder seguir la seva assignatura. En aquest cas, la configuració d'aquest ordinador hauria de ser:

ElementMínimaRecomanable
Sistema operatiu Windows XP Professional SP3 Windows 7 Enterprise, Ultimate o Professional
Processador Intel Pentium 4 o AMD Athlon dual-core, 1.6 GHz amb tecnologia SSE2 Intel Pentium 4 o AMD Athlon dual-core, 3.0 GHz amb tecnologia SSE2
Memòria RAM 2 GB 4GB
Disc dur 20 GB 20 GB
Resolució gràfica 1280x1024 1600x1200
CD/DVD DVD DVD
darrera modificació: Setembre 2013
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech