Accions del document

Hortofructicultura i Jardineria

Comparteix Share


esp-horto En els següents quadres trobaràs el pla d'estudis de la titulació en Hortofructicultura i Jardineria, així com el programa de l'assignatura clicant sobre del seu nom.Total Crèdits Carrera: 225,0

Distribució dels Crèdits Totals
Troncals 108,5
Obligatoris 53,5
Optatius 40,5
Lliure Elecció 22,5Assignatures Troncals i Obligatòries
Assignatura Abreviatura Total Crèdits
Teòrics
Crèdits
Pràctics
Pre-
Requisits
Co-
Requisits
Primer Quadrimestre
Assignatura Abreviatura Total Crèdits
Teòrics
Crèdits
Pràctics
Pre-
Requisits
Co-
Requisits

Botànica

BH 3.0 2.0 1.0 - -

Economia General

EGH 6.0 4.0 2.0 - -

Física I i II

FIH 6.0 4.5 1.5 - -

Matemàtiques I

M1H 6.0 4.5 1.5 - -

Química Agrícola

QAH 4.5 3.0 1.5 - -

Sistemes Biològics I, II

SIB 4.5 2.5 2.0 - -

Sistemes de Representació

SRH 3.0 1.0 2.0 - -
Segon Quadrimestre
Assignatura Abreviatura Total Crèdits
Teòrics
Crèdits
Pràctics
Pre-
Requisits
Co-
Requisits

Agroclimatologia i Bases Agronòmiques

del Reg

ACLH 3.0 2.0 1.0 - -

Anàlisi Química

AQH 6.0 4.5 1.5 - -

Ecologia

ECOH 3.0 2.0 1.0 - -
Edafologia EDFH 3.0 2.0 1.0 - -
Electrotècnia I i II ELH 4.5 3.0 1.5 - -
Física III F3H 3.0 2.0 1.0 - -
Fisiologia Vegetal I i II FIV 4.5 3.0 1.5 - -
Matemàtiques II M2H 4.5 3.0 1.5 - -
Tècniques de Representació TRH 3.0 1.0 2.0 -
Tercer Quadrimestre
Assignatura Abreviatura Total Crèdits
teòrics
Crèdits
Pràctics

Pre-
Requisit

Co-
Requisit

Control de Plagues i Malaties

CPM 3.0 1.5 1.5 - -

Fertilització i Esmenes

FEH 3.0 2.0 1.0 - -

Hidràulica i Reg I, II

HRH 4.5 3.0 1.5 - -

Protecció de Cultius

PC 3.0 1.5 1.5 - -

Sistemes de Producció Vegetal

SPVH 6.0 4.0 2.0 - -

Tecnologia de la Jardineria i
Paisatgisme I

TJP1 4.5 3.0 1.5 - -

Tecnologia de la Producció Fructícola

TPF 4.5 3.0 1.5 - -

Tecnologia de la Producció Hortícola

TPH 4.5 3.0 1.5 -
Quart Quadrimestre
Assignatura Abreviatura Totals

Crèdits
Teòrics

Crèdits
Pràctics

Pre-
Requisit

Co-
Requisit

Construccions I i II

CTH 4.5 3.0 1.5 - ACC

Estadística I i II

ESTH 6.0 4.5 1.5 - -

Maquinària per a Explotacions

Hortofructícoles

MEH 4.5 3.0 1.5 - -

Tecnologia de la Jardineria i Paisatgisme II

TJP2 4.5 3.0 1.5 -
Cinquè Quadrimestre
Assignatura Abreviatura Totals

Crèdits
Teòrics

Crèdits
Pràctics

Pre-
Requisit

Co-
Requisit

Comptabilitat

CMPTH 4.5 3.0 1.5 - -

Estudi de l´Impacte Ambiental

EIAH 3.0 2.0 1.0 - -

Millora Genètica

MG 3.0 2.0 1.0 -
Sisè Quadrimestre
Assignatura Abreviatura Totals

Crèdits
Teòrics

Pràctics

Pre-
Requisit

Co-
Requisit

Gestió Tècnica de les Explotacions

GTEH 4.5 3.0 1.5 - -

Mercats Agraris i Comercialització

MACH 6.0 4.5 1.5 - -

Projectes (1ªpart+2ªpart)

PRH 6.0 1.5 4.5 - -


Assignatura Abreviatura Totals Crèdits
Teòrics
Crèdits
Pràctics
Pre-
Requisits
Co-
Requisits
Treball Fi de Carrera i Pràctiques en Empresa
Assignatura Abreviatura Totals Crèdits
Teòrics
Crèdits
Pràctics
Pre-
Requisits
Co-
Requisits
Treball Final de Carrera TFCH 10.0 - 10.0 - -
Pràctiques en Empresa PEH 5.0 - 5.0 - -

Assignatures Optatives

Només s'oferten les optatives que consten en l'aplicatiu dels horaris.

només es garanteix que es puguin cursar si hi ha un mínim de 5 estudiants matriculats
Assignatura Abreviatura Totals Crèdits
Teòrics
Pràctics Pre-
Requisit
Co-
Requisit
Tercer Quadrimestre
Assignatura Abreviatura Totals Crèdits
Teòrics
Pràctics Pre-
Requisit
Co-
Requisit
Agricultura i Societat AIS 4.5 3.0 1.5 - -
Cultius en substrats i fertirrigació CSF 4.5 3.0 1.5 - -
Dibuix & D 4.5 1.5 3.0 - -
Quart Quadrimestre
Assignatura Abreviatura Totals Crèdits
Teòrics
Pràctics Pre-Requisit Co-Requisit
Control Integrat CI 9.0 4.5 4.5 - -
Cultius Hortícoles Comestibles CHCO 6.0 4.0 2.0 - -
Cultius Fructícoles CF 6.0 4.0 2.0 - -
Diagnòstic del Sòl i la seva Degradació DSD 6.0 3.0 3.0 - -
Història i Composició en J i P & HCJP 3.0 2.0 1.0 TJP1 -
Tecnologia del Reg TR 4.5 3.0 1.5 HRH -
Cinquè Quadrimestre
Assignatura Abreviatura Totals Crèdits
Teòrics
Pràctics Pre-
Requisit
Co-
Requisit
Coneixement i Agrupació de Plantes
en J i P
&
CAPJ 4.5 1.5 3.0 TJP1 -
Cultius Ornamentals CO 6.0 4.0 2.0 - -
Dret i Política Agroalimentària i Ambiental DPAA 6.0 4.0 2.0 - -
Geobotànica & GB 3.0 2.0 1.0 - -
Gestió de l´Energia GE 3.0 2.0 1.0 - -
Implantació i Manteniment en J i P & IMJP 6.0 2.0 4.0 TJP2 -
Intervenció en el Paisatge Vegetal & IPV 3.0 1.0 2.0 TJP1 -
Protecció de Cultius en Viticultura PCV 4.5 2.5 2.0 - -
Topografia & TP 6.0 3.0 3.0 - -
Sisè Quadrimestre
Assignatura Abreviatura Totals Crèdits
Teòrics
Pràctics Pre-
Requisi
Co-
Requisit
Anàlisi i Càlcul Constructiu ACC 3.0 2.0 1.0 CTH -
Construccions i Instal·lacions en J i P & CIJP 4.5 1.5 3.0 - TJP2
Disseny i Projectes del Paisatge & DPP 6.0 1.5 4.5 TJP1 -
Malherbologia MH 4.5 2.0 2.5 - -
Producció Agrícola Ecològica PAE 4.5 3.0 1.5 - -
Tractament d´Aigües Residuals TAR 4.5 3.0 1.5 - -
Tractament i Reutilització Residus Orgànics TRRO 6.0 4.5 1.5 - -
Vitivinicultura VV 6.0 4.0 2.0 - -
*  Assignatura bienal que s´oferirà pels cursos en el que el primer any sigui imparell
**Assignatura bienal que s´oferirà pels cursos en el que el primer any sigui parell
& Assignatures que s'han de cursar per obtenir el Diploma d'especialització en Jardineria i Paisatgisme
Assignatures de Lliure Elecció


De l'ESAB
Assignatura Abreviatura Crèdits ECTS Totals Crèdits
Teòrics

Pràctics
Pre-
Requisits
Co-
Requisits
Quadrimestre de Tardor
Assignatura Abreviatura Crèdits ECTS Totals Crèdits
Teòrics
Pràctics Pre-
Requisit
Co-
Requisit
Agricultura i Societat AS 3.6 4.5 1.5 3.0 - -
Dibuix, Enyingeria i Cad CAD 4.8 6.0 4.5 1.5
Treball experimental en enginyeria
de biosistemes #
TEEB 8.0 10.0 - 10 - -
Quadrimestre de Primavera
Assignatura Abreviatura Crèdits ECTS Totals Crèdits
Teòrics
Pràctics Pre-
Requisit
Co-
Requisit
Agriculture and Society AS 3.6 4.5 1.5 3.0 - -
Treball experimental en enginyeria de biosistemes #
TEEB 8.0 10.0 - 10 - -


# Assignatura exclusiva per estudiants en programes de mobilitat

Del campus

Quadrimestre de Tardor
Assignatura
Abreviatura
Total
crèdits ECTS
Total
Crèdits
Crèdits
Teòrics
Crèdits
Pràctics
Pre-
Requisits
Co-
Requisits
ICIT 2.5 5.0
Quadrimestre de Primavera
Assignatura Abreviatura Total
crèdits ECTS
Total
Crèdits
Crèdits
Teòrics
Crèdits
Pràctics
Pre-
Requisits
Co-
Requisits
Com trobar i gestionar
informació científica  tècnica
per l'elaboració de projectes
ICIT 2.5 5.0
Educació i participació ambiental. Itinera (Campus: Coordina ESAB) 20 places codi 51680 ITINERA 1.6 2.0

darrera modificació: Desembre 2013
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech