Accions del document

Màster en Sistemes Agrícoles Periurbans

Comparteix Share

 

Màster_APU.jpg

>> Més informació sobre els màsters oficials de la UPC
>> Tota l'informació al Web del MàsterL'agricultura periurbana


Tenint en compte que les pràctiques agrícoles dintre i al voltant de les ciutats competeixen per uns recursos (terra, aigua, energia, mà d'obra) que podrien destinar-se també a altres finalitats per a satisfer les necessitats de la població urbana, l'agricultura periurbana ha de de concentrar-se en les activitats en les quals té avantatge comparatiu, com seria:

  • la producció d'aliments frescos i peribles i de planta ornamental donada la proximitat als centres de consum i d'ús, respectivament;
  • tractament i reutilització de residus urbans per a ús agrícola (residus sòlids urbans, fangs de depuradora, aigua residual, etc.);
  • transformació i gestió d'espais degradats per a ús agrícola o paisatgístic (pedreres, erms, etc.);
  • producció pecuària per alimentació i gestió d'espais naturals i agraris.


L'aplicació de sistemes agraris urbans i periurbans requereixen d'informació exhaustiva sobre els aspectes ecològics, social i econòmic de la zona, que permeti determinar l'impacte ambiental de les estratègies proposades per aconseguir millores ambientals, socials i econòmiques.

És per tot això que l'agricultura periurbana, representa doncs una novetat en l'àmbit dels estudis agraris, ja que tracta de sistemes de producció i gestió diferents dels que es plantegen en el món rural. Es tracta de sistemes agraris sotmesos a gran pressió demogràfica, urbanística i industrial, amb els quals es competeix per elements limitants com són el sòl i l'aigua, però que són necessaris per a l'equilibri ambiental, social i territorial.

 

 

El Màster Oficial de Sistemes Agrícoles Periurbans (ApU) pretèn formar experts en la gestió d'empreses agroalimentàries capaces de rendibilitzar la proximitat a grans mercats, així com experts en la planificació i gestió econòmica, agrícola, paisatgísitca i ambiental d'aquests espais.

En concret, cal situar el sistemes agraris periurbans en el context de l'agricultura general, però detectant-ne els punts forts i febles per tal de millorar les estratègies de gestió. Cal doncs crear, dirigir i assessorar empreses que aprofitin els avantatges de la proximitat a un gran mercat de consumidors, amb nous productes agrícoles i mètodes de transformació.  D'altra banda, també s'ha de planificar i gestionar correctament els espais periurbans, creant i dirigint empreses terciàries (lleure, esports, turisme rural, etc.) que coexisteixin amb l'ús agrícola de l'espai periurbà, potenciant la seva activitat econòmica. Gestionar els residus urbans.

És per això que calen professionals que dissenyin, executin i gestionin projectes, així com investiguin i transfereixen coneixements en tots aquests àmbits d'expertesa.

 

A qui s'adreça

El màster està dirigit principalment a tots els llicenciats en l'àmbit de les ciències: Biologia, Biotecnologia, Farmàcia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Veterinària, Enginyers Agrònoms i Enginyers Tècnics Agrícoles.

 

Estructura del màster

El màster esta format per un total de 120 crèdits ECTS, els quals estan distribuits en 2 anys acadèmics (4 quadrimestres) de 60 ECTS cadascún.

L'estudiant que accedeix al màster des d'una Enginyeria Tècnica Agrícola ha de cursar 90 ECTS en assignatures, 5 ECTS d'estada de pràctiques en empresa i 25 ECTS del Treball Final de Màster (TFM).

L'estudiant que te una procedència diferent a l'abans esmentada (llicenciat o enginyer agrònom) caldrà que faci una matrícula tutorada pel responsabe acadèmic del màster.

 

Organització

 

 Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB)

 

Lloc d'impartició

 
Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB)- Campus del Baix Llobregat (Castelldefels) 

 

Contacte
francesc.casanas@upc.edu
anna.gras@upc.edu

 

 

>> Tota la informació al Web del Màster
(Matrícula, admesos, guia docent, ....)

 
darrera modificació: Setembre 2012
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech