Accions del document

Principals àrees d'expertesa de l'ESAB

Comparteix ShareÀrea expertesa Grup de Recerca
Especialitat
Departament Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (DEAB)
Aqüicultura i Qualitat dels productes aquàtics
AQUAL  
Agricultura de precisió  
 • Distribució espacial de les males herbes en un camp
 • Distribució temporal de l'emergència de males herbes en camps agrícoles en relació a factors ambientals
Agricultura per al desenvolupament    
Aplicació dels fangs EDAR en la restauració de terrenys degradats    
Biologia i ecofisiologia vegetal  
Biotecnologia cel·lular i molecular    
Economia agroalimentària

  >> Consulta web CREDA
Enginyeria agroambiental
GREA
 • Tractament i depuració d'aigües
 • Aigua i fertilitat del sòl; utilització d'aigües no convencionals
 • Economia de l'aigua
 • Agricultura urbana i periurbana
 • Anàlisi i gestió d'inversions en fonts alternatives d'aigua
 • Gestió de la tecnologia als sectors agroalimentari i forestal
 • Aspectes ambientals de la gestió d'abocaments en abocadors
Gestió i valorització de residus    
Jardineria i paisatgisme    
Maquinària agrícola  
 • Implementació de sistemes de decisió de la dosis de producte fitosanitari en tractaments de vinyes
 • Optimitzación de la dosi d'aplicació en tractaments mecanitzats a la vinya
 • Reducció de l'ús de productes fitosanitaris en culitus arboris
 • Certificacions d'equips de tractaments fitosanitaris d'acord amb el R.D. 228/2008, de 15 de febrer, que regula la concessió d'ajuts per a la renovació de maquinària agrícola
Materials ecològics per a l'agricultura    
Millora genètica vegetal
MVCO
 • Genètica de caràcters organolèptics i resistència en la mongeta
 • Caracterització de les varietats tradicionals catalanes de mongetes
 • Obtenció de noves varietats de mongeta de Ganxet i de Tavella Brisa
 • Caracterització de tomàquets "de penjar" i "Montserrat"
 • Caracterització dels Calçots de Valls
 • Línies instrumentals per desenvolupar tècniques per a les altres línies
 
Producció animal i vegetal    
Protecció vegetal POCIO
 • Comportament dels vegetals en condicions d'estrès
 • Caracterització i resistència
 • Caracterització, biologia i ecologia dels agents biòtics causants d'estrès
 • Caracterització de potencials agents de control biològic
 • Disseny estratègic de control integrat d'agents nocius
 • Disseny de noves tècniques d'aplicació de plaguicides químics i biològics
 
Sanitat vegetal    
Transformació d'aliments    
Departament de Física i Enginyeria Nuclear (FEN)

Anàlisi de materials de patrimoni cultural

AMPC
 • Estudi de materials metaestables i nanocristal·lins, moderns i antics.
 •  Procés de producció de vidres metàl·lics massius.
 • Evolució microestructural en processos de recristal·lització en acers i cristal·lització en vidres
 • Processat de materials fèrrics i lleugers orientat a l'obtenció de micro i nano estructures.
Modelització i simulació discreta de materials i sistemes biològics

MOSIMBIO
 • Sistemes microbians (Cicle de creixement dels bacteris, llevats, protozous (malària)
 • Matèria orgànica (sòls, compostatge, tractament d'aigües residuals)
Departament de Matemàtica Aplicada III (MA3)

Combinatòria, teoria de grafs i les seves aplicacions

COMBGRAF  
Estadística matemàtica i les seves aplicacions


GREMA
 • Disseny de topologies per a xarxes d'interconnexió i estudi de la seva fiabilitat i vulnerabilitat
 • Algorismes d'encaminament i de difusió de la informació en xarxes
 • Anàlisi de xarxes simètriques i esquemes d'emmagatzematge de dades en arquitectures paral·leles i sistemes informàtics distribuïts
Història de la ciència i de la tècnica

GRHCT  


darrera modificació: Setembre 2013
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech