Accions del document

Informació general dels Programes de Mobilitat

Comparteix Share


mobilitat_1


Els programes de mobilitat són una oportunitat excel·lent que s'ofereix a tots els estudiants per completar els seus estudis a alguna altra universitat de la resta de l'Estat Espanyol o bé a una universitat estrangera.

La universitat ofereix diferents programes de mobilitat:


► SiCUE / Sèneca

“El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles” (SICUE) és un programa de mobilitat dins de l’estat Espanyol que pretén incrementar la diversitat i l’amplitud de l’oferta educativa en l’ensenyament superior, potenciar les possibilitats perquè una part dels estudis universitaris puguin seguir-se en universitats diferents a les quals l’estudiant estigui matriculat amb reconeixement immediat dels crèdits cursats en el seu expedient acadèmic, fomentar a les universitats la mobilitat dels estudiants, etc.; tot, amb l’objectiu de millorar la seva formació.

Aquest sistema té en compte el valor formatiu de l’intercanvi, al fer possible que l’estudiant experimenti sistemes docents diferents, així com els diferents aspectes socials i culturals d’altres Autonomies.

Requisits:

  • Tenir superats 30 crèdits d'Enginyeria Tècnica Agrícola
  • No haver participat en aquest programa de mobilitat amb anterioritat

>> Més informació sobre Sicue (UPC)

► Erasmus - Long Life Program (LLP) / Leonardo da Vinci

L'Escola participa en els programes ERASMUS (també anomenat Long Life Program), que tenen com objectiu principal afavorir la mobilitat dels estudiants, oferint-los la possibilitat d'efectuar un període d'estudis en una Universitat d'un estat membre de la UE. Aquests estudis són plenament reconeguts com a part integral del seu títol o qualificació acadèmica.


Erasmus

El programa europeu de mobilitat Erasmus té com a objectiu fomentar la cooperació transnacional entre universitats o centres d’estudis superiors i estimular la mobilitat dels estudiants per millorar la qualitat de l’ensenyament superior.

Requisits:

  • Tenir superats 120 crèdits d'Enginyeria Tècnica Agrícola si vols marxar a Europa
  • Acreditar coneixement suficient de la llengua del país de destí
  • No haver participat en aquest programa de mobilitat amb anterioritat
Treballar a l'estranger

>> Consulta altres programes de mobilitat (UPC)darrera modificació: Setembre 2013
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech