Accions del document

Beques d'aprenentatge

Comparteix Share

Vols ser un becari de la UPC a l 'ESAB?

Te n'informem !!

Les beques d'aprenentatge ofereixen a l'estudiantat la possibilitat de realitzar tasques de col•laboració en diferents unitats estructurals de la UPC, com a oportunitat de complementar la seva formació.

Les convocatòries solen aparèixer entre els mesos de maig i juny per cobrir les beques del curs següent. Tot i així poden aparèixer en qualsevol moment, segons necessitats concretes de les diferents unitats.

En el període en què les convocatòries estiguin obertes, se'n publicaran les ofertes que hi hagin per a l'ESAB en aquest mateix apartat ( >> Ofertes), així com als taulells d'anuncis de l'escola.


Imports de les beques

El imports de les beques d'aprenentatge estan en funció de les hores de dedicació. Els vigents són els següents:


hores / setmana import brut mensual
5 118,35 €
10 236,70 €
15 355,05 €
20 473,45 €


Sobre aquests imports, la seguretat social descomptarà mensualment 6,09 € fixes en concepte de retenció per contingències comuns.


Tramitació

Es pot presentar qualsevol estudiant de primer o segon cicle de la UPC que hagi presentat la sol•licitud en els terminis establerts, sempre que no superi les 20 hores setmanals en total en beques d'aprenentatge.

Per optar a una beca, cal que empleneu les vostres sol·licituds* especificant-hi a quina beca opteu i adjuntant la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI
  • Número d'afiliació a la seguretat social
  • Matrícula actual, amb comprovant de pagament
  • Un breu currículum perquè el responsable de la beca pugui fer una primera valoració

Aquesta documentació cal presentar-la a qualsevol registre públic de la UPC (al Campus del Baix Llobregat: Oficina Oberta de la UTG - Edifici de Serveis) dins del termini establert a cada beca. És molt important respectar el termini. Penseu que si sou seleccionats se us donarà d'alta a la Seguretat Social amb deu dies d'anticipació a l'inici de la beca.

Per tant, cal tenir número d'afiliació a la Seguretat Social. Si no esteu afiliats a la seguretat social, és important que us hi doneu d'alta, doncs és obligatori per poder fer la beca i el tràmit us pot portar tot un dia.

Cal que el dia d'inici de la beca estigueu matriculats i al dia de pagaments.


* Si l'obriu amb Mozilla Firefox, baixeu el document per obrir-lo en pdf

Ressolució
Un cop revisades les sol•licituds, els responsables de les beques es posaran en contacte amb els sol•licitants.

Si sou seleccionats, us avisarem per signar el vostre nomenament com a becari. Llavors ens caldrà el vostre núm. de compte corrent (fotocòpia del primer full de la llibreta, extracte o similar) per poder-vos fer els pagaments.
darrera modificació: Maig 2013
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech