Accions del document

des d'altres estudis universitaris

Comparteix Share
Per trasllat d'expedient

Les estudiantes i els estudiants poden sol·licitar l'admissió directament en el centre on volen continuar els seus estudis universitaris ja iniciats. No els caldrà demanar plaça pel procés de preinscripció si reuneixen els requisits següents (RD 60/200, de 22 de gener):

  • Haver superat, a la universitat o centre d'origen, el primer any acadèmic complet dels seus estudis, si han cursat un  pla  d'estudis no reformat, o haver superat 60 crèdits si han cursat un pla d'estudis reformat.
  • No estar afectat per les normes de permanència que els siguin aplicables.

En cas de no reunir els requisits, cal obtenir la plaça pel procés de preinscripció, tot i que pots sol.licitar la convalidació d'assignatures. En aquest cas s'haurà de sol.licitar l'ingrés als estudis de grau.
No es podrà concedir el trasllat d'expedient quan en els estudis d'origen manqui per superar únicament el projecte o treball final de carrera.

>> Veure calendari específic de matrícula TORNA A L'ACCÉS AL PRIMER CICLE

 
darrera modificació: Gener 2010
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech