Accions del document

Cursos Tutelats A

Comparteix Share
Explotacions Agropecuàries
MATÈRIES TRONCALS
ASSIGNATURES Q Credits
Ciencia i Tecnologia del Medi Ambient
Ecologia
Estudi de l'Impacte Ambiental
2
5
3,0
3,0
Ciències del Medi Natural
Sitemes biològics
Botànica
Edafologia
Agroclimatologia i bases agr. del reg
Fisiologia Vegetal
1
1
2
2
3
4,5
3,0
3,0
3,0
3,0
Economia Economia General
Comptabilitat
Mercats Agràris i comercialització
1
5
6
6,0
4,5
6,0
Enginyeria del Medi Rural
Electrotècnia I i II
Hidraulica i reg
Construccions I i II
Maquinària per explotacions agropecuàries
Gestió tècnica d'explotacions
2
3
3
4
6
4,5
4,5
4,5
6,0
4,5
Expressió Gràfica i Cartografia
Sistemes de representació
Tècniques de representació
1
2
3,0
3,0
Fonaments Físics de l'Enginyeria Física I
Física II
Física III
1
1
2
4,0
2,0
3,0
Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria
Matemàtiques I
Matemàtiques II
Estadística I i II
1
2
4
6,0
4,5
6,0
Fonaments Químics de l'Enginyeria  Química Agrícola
Anàlisi química
1
2
4,5
6,0
Projectes Projectes
6
6,0 
Tecnologia de la Producció Animal Anatomofiliologia dels vertebrats
Bases de la producció animal
Sistemes de producció animal
Nutrició i alimentació animal
Millora genètica I i II
2
3
3
4
5
4,5
4,5
6,0
6,0
3,0
Tecnologia de la Producció Animal
Fertilització i Esmenes
Sistemes de producció vegetal
Protecció de cultius I
3
3
3
3,0
6,0
3,0darrera modificació: Febrer 2008
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech