Accions del document

Cursos Tutelats H

Comparteix Share
Hortofructicultura i Jardineria
MATÈRIES TRONCALS
ASSIGNATURES Cr.
Ciencia i tecnologia del Medi Ambient
Ecologia
Estudis d'impacte ambiental
2
5
3,0
3,0
Ciències del Medi Natural Sistemes biològics I i II
Botànica
Edafologia
Agroclimatologia i bases agr. del reg
Fisiologia Vegetal I i II
1
1
2
2
3
4,5
3,0
3,0
3,0
3,0
Economia Economia General
Comptabilitat
Mercats Agràris  i Comercialització
1
5
6
6,0
4,5
6,0
Enginyeria del Medi Rural Electrotècnia I i II
Hidraulica i reg
Construccions I i II
Maquinària per a explotacions Horto.
Gestió tècnica d'explotacions
2
3
4
4
6
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
Expressió Gràfica i Cartografia Sistemes de representació
Tècniques de representació
1
2
3,0
3,0
Fonaments Físics de l'Enginyeria Física I
Física II
Física III
1
1
2
4,0
2,0
3,0
Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria
Matemàtiques I
Matemàtiques II
Estadística I i II
1
2
4
6,0
4,5
6,0
Fonaments Químics de l'Enginyeria
Química agrícola
Anàlisi química
1
2
4,5
6,0
Projectes
Projectes 6 6,0
Tecnologia de la Jardineria i Paisatgisme
Tecnologia de la JiP I
Tecnologia de la JiP II
3
4
4,5
4,5
Teconologia de la Producció Hortícola
Tecnologia de la Producció Hortícola
Tecnologia de la Producció Fructícola
3
3
4,5
4,5
Tecnologia de la Producció Vegetal
Control de plagues i malalties
Fertilització i esmenes
Sistemes de producció vegetal
Protecció de Cultius I
Millora Genètica
3
3
3
3
5
3,0
3,0
6,0
3,0
3,0
darrera modificació: Octubre 2007
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech