Accions del document

Accés als estudis d'Enginyeria Tècnica (en extinció)

Comparteix Share

Vies d'accés a l'Enginyeria Tècnica Agrícola

 
NOTA IMPORTANT: El primer cicle d'Enginyeria Tècnica està en procés d'extinció i ha estat  substituït pels Estudis de Grau adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior. Actualment només poden acabar els seus estudis iniciats en aquest cicle:
  • Aquells estudiants que hagin iniciat els estudis a un altre universitat
  • Els professionals que vulguin homologar els seu títol estranger.


Matrícula
 
Si compleixes els requisits per obtenir un trasllat d'expedient a l'ESAB o has obtingut un informe favorable a l'homologació del teu títol estranger tot i que amb el requisit de superar mancances formatives, hauràs de formalitzar la teva matrícula universitària en aquest centre. Pots consultar l'apartat de Matrícula't a l'ESAB , dins del menú de Suport - Gestió Acadèmica
on trobaràs la informació completa sobre com matricular-te: descripció del procés, calendari, documents necessaris, modalitats de pagament, informació sobre l’oferta de beques i ajuts per finançar els teus estudis, enllaços als centres docents, etc.  
 

>> Més informació sobre la matrícula (en breu informació actualitzada...)

>> Consulta la Normativa Acadèmica General (UPC)
>> Consulta la Normativa específica de l'ESAB


L'acollida

Per fer-te més fàcil l'inici dels estudis universitaris, la UPC impulsa diverses iniciatives informatives i d'orientació, com són les jornades d'acollida que s'organitzen al començament del curs per als nous estudiants i cada principi de quadrimestre per als estudiants procedents de programes de mobilitat.
 
 

darrera modificació: Març 2010
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech