Accions del document

Accés al Postgrau (Màsters)

Comparteix Share
Què cal per accedir a un màster oficial

Complir requisits

D'acord amb la legislació vigent poden sol·licitar l'accés als màsters universitaris els estudiants i estudiantes que compleixin algun dels requisits següents

 
 
 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'EducacióSuperior que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
   
 • Així mateix, podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
 • Preinscriure's

  Cal consultar al calendari acadèmic de la UPC els períodes de preinscripció als màsters universitaris i accedir a l'aplicació de preinscripció de màsters universitaris de la UPC, seguint les indicacions que trobareu al web de la UPC Què cal fer per cursar un màster :

   
  mastersoficials.upc.edu/preinscripcio

   
  Formalitzar la matrícula al Màster Universitari

  A la fitxa descriptiva de cada màster, hi consta el dia, el lloc i la documentació que cal presentar per acreditar que es compleixen les condicions d'accés.

   

  La documentació a aportar dependrà del lloc on s'hagi obtingut el títol o s'hagin cursat els estudis previs que donen accés al Màster Universitari, cosa que pots consultar al web de la UPC, a l'apartat Què cal fer per cursar un màster.


  Consulta el CALENDARI DE MATRÍCULA DE MÀSTERS de l'ESAB  >> Els màsters de l'ESAB
  >> Més informació sobre Què cal fer per cursar un màster
  >> Preguntes més freqüents

  darrera modificació: Abril 2009
  RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
  © UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech