Accions del document

Informació general dels estudis de Màster

Comparteix Share

Els màsters que ha preparat l'ESAB et permeten continuar la teva formació en l'àmbit de l'Enginyeria de Biosistemes per accedir al mercat laboral amb millor competitivitat.


  • Què és un màster universitari?
És un cicle d’estudis que proporciona una formació avançada, orientada, d’una banda, a l’especialització acadèmica o professional i, de l’altra, a promoure la iniciació en tasques de recerca. Condueix a l’obtenció del títol de Màster Universitari.

  • Com s'accedeix a estudiar un màster?
Els estudis de màster es gestionen des de les pròpies Escoles o Centres d'impartició. És necessari preinscriure's. Les dates de preinscripció s'anuncien a les pàgines web de cada un dels màsters.

  • Quina durada tenen els màsters universitaris?
Un any acadèmic (dos quadrimestres que abasten el període entre els mesos de setembre i juliol) equival a 60 ECTS, que són els crèdits que pot obtenir un estudiant o estudianta amb dedicació a temps complet. Els màsters universitaris tenen una càrrega lectiva que oscil•la entre els 60 i els 120 crèdits ECTS. Per tant, un estudiant o estudianta a temps complet necessita entre un i dos cursos acadèmics, en funció del màster i de la seva formació prèvia, per cursar la totalitat del màster.

  • Quin preu tenen els màsters universitaris?
El preu dels màsters universitaris, com el de qualsevol ensenyament oficial universitari, és un preu públic i el determina la Generalitat de Catalunya, dins d'uns límits establerts per a tot l'Estat. Els estudiants que no siguin de la UE multipliquen el preu del crèdit per 1,5.

  • Quines beques i ajuts a l'estudi puc sol·licitar en el marc dels màsters universitaris?

- Beques de formació de personal investigador
- Beques de formació de professorat universitari
- Beques de formació d'investigadors
- Beques Alban
- Beques per a la mobilitat de l'estudiantat en el marc d'un programa de Màster Universitari
- Beques de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional
- Beques del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports


Més informació sobre aquestes beques al web del Servei de Gestió Acadèmica

  • Què són els màsters Erasmus Mundus?
Erasmus Mundus és un programa de la Unió Europea, aprovat l'any 2003, que té com a objectiu la millora de la qualitat de l'ensenyament superior a Europa i la cooperació amb altres àrees geogràfiques, amb la finalitat d'atreure estudiants molt qualificats de tercers països a cursos organitzats de forma conjunta per universitats europees, per tal de reforçar, així, les relacions d'aquestes amb institucions similars d'arreu del món.

 

darrera modificació: Febrer 2014
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech