Accions del document

Estudis d'Enginyeria de Biosistemes

Comparteix Share
Els estudis de l'ESAB en l'àmbit de l'Enginyeria de Biosistemes


Estudis de Grau

L'ESAB ofereix 4 titulacions oficials de Grau pròpies i un Grau privat en col·laboració amb la UB i la Fundació Alícia. Totes elles tenen una durada de 240 ECTS i es poden cursar en 4 anys acadèmics de 60 ECTS cadascun. 
Cada titulació permet assolir un aspecte concret de l’Enginyeria de Biosistemes:

Enginyeria Agrícola

Enginyeria Agroambientai i del Paisatge

Enginyeria Alimentària

Enginyeria dels Sistemes Biològics

Ciències culinàries i GastronomiaMés informació:

>> Informació general dels estudis de grau
>> Normativa acadèmica
>> Pràctiques acadèmiques externes
>> Treball final de Grau
>> Mobilitat nacional i internacional
>> Acreditació i reconeixement d'idiomes


Programes de doctorat

Els estudis de Doctorat corresponen al tercer cicle universitari i ofereixen formació avançada en les tècniques de recerca. El Doctorat s'imparteix mitjançant cursos, seminaris o altres activitats i inclou l'elaboració i presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original d'investigació. La superació del cicle condueix a l'obtenció del Títol de Doctor.

A l'ESAB es pot realitzar la tesi doctoral en col·laboració amb diferens grups de recerca. El programa de doctorat TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA I BIOTECNOLOGIA del Departament de Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia és el que actualment acull més estudiants de l'ESAB. També hi ha estudiants de l'ESAB vinculats al programa de doctorat de FÍSICA APLICADA I SIMULACIÓ EN CIÈNCIES del Departament de Física i Enginyeria Nuclear, que treballen en modelització i simulació de sistemes biològics d'interès biotecnològic.

Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia

Física aplicada i simulació en ciències


darrera modificació: Abril 2014
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech