Accions del document

L'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

Comparteix Share
L'Escola d'Enginyeria de Biosistemes de la UPC
T'agrada la biologia? T'agradaria dedicar-te a l'enginyeria que s'ocupa dels organismes vius? L'enginyeria de biosistemes és l’aplicació de solucions tecnològiques als processos en què intervenen els organismes vius i el medi ambient. És, per tant, agricultura en el seu sentit més ampli: medi ambient, paisatgisme, biotecnologia, industria alimentària, etc.

>> Per saber-ne més fes clic en la imatge

l'ESAB
Els Nostres Objectius
  • Formació en Graus, Màsters i Doctorat a l'àmbit de l'enginyeria dels biosistemes: agricultura, hortofructicultura, jardineria i paisatgisme, indústria agroalimentària, viticultura i enologia, biotecnologia, medi ambient, cooperació per al desenvolupament i altres tecnologies emergents dintre del mateix àmbit.

  • Recerca i transferència de tecnologia, principalment a les líneas d'aqüicultura, agricultura de precisió, agricultura per al desenvolupament, biologia i ecofisiologia vegetal, biotecnologia cel·lular i molecular, economia agroalimentària, gestió i valorització de residus, simulació discreta de materials i sistemes biològics, millora genètica vegetal. També fem recerca als camps de la transformació d'aliments, producció animal i vegetal, sanitat vegetal, materials ecològics per a l'agricultura, història de la ciència i de la tècnica, combinatòria, teoria de grafs i les seves aplicacions i estadística matemàtica i les seves aplicacions. Aquesta multidisciplinarietat permet fer una recerca profitosa sobretot pel sector agroalimentari en general i útil per a la societat del futur.

    >> Més sobre la nostra activitat de recerca

  • Funció social: prestació de serveis i d'assessorament científic i tècnic a entitats i organismes públics i privats als àmbits agroalimentaris, biotecnològics i del medi ambient. D'altra banda, s'organitzen activitats de promoció cultural i social en aquests àmbits. Tanmateix, i de manera particular, vol assolir la igualtat d’oportunitats d’aquelles persones que, des d’alguna vessant, tenen vincles amb la institució i vol servir de model per a la societat. Per això, L'ESAB s'adhereix al II Pla d'igualtat de la UPC.
Web per a la Igualtat d'oportunitats

Més informació sobre els nostres estudis
darrera modificació: Juny 2014
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech